Advokáti/právníci Praha 5

Řazeno podle vzdálenosti od centra
Vybrat podle zaměření:
generální praxe , občanské právo , bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ) , finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně , obchodní právo , obchodní společnosti, družstva , fúze a akvizice , autorské právo , obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR) , trestní právo , rodinné právo, výchova, výživné , rozvody, společné jmění manželů , výkon rozhodnutí, exekuce , pracovní právo , správní právo ,

Advokátní kancelář Bártová Frk

 • Anděl Park, Karla Engliše 3201/1, 15000 Praha
Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • správní právo
 • pracovní právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: ve sdružení
  Evidenční číslo: 14441
  Ex offo: Ano

  Advokátní kancelář Grinacová & Šulc

  • Arbesovo náměstí 257/7, 15000 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: ve sdružení
  Evidenční číslo: 14637
  Ex offo: Ano

  Ehlová Klára, Mgr., advokátka

  • Arbesovo náměstí 257/7, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • pracovní právo
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 09661
  Ex offo: Ano
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Mgr. Pavla Frelichová, advokátka

  • Astlova 3205/1, 15000 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • správní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 14559
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  JUDr. ADAM GAJDOŠ, advokát

  • Bozděchova 1840/7, 15000 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • správní právo
 • pracovní právo
 • autorské právo
 • ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 15621
  Ex offo: Ano
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Láznička Tomáš, Mgr., advokát

  • Bozděchova 1840/7, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 03988
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  JUDr. Marta Procházková, advokátka

  • Braunova 2529/1, 15000 Praha
  Ovládané jazyky

 • anglický
 • španělský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 18423
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  JUDr. Aleš Jirásek, advokát

  • Braunova 2529/1, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • španělský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 13699
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář Juristas

  Advokátní kancelář Mgr. Kateřina Šperková

  • Drtinova 343/18, 15000 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • italský
 • slovenský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 17590
  Ex offo: Ano

  Horáková Lilka, JUDr.

  • Drtinova 372/24, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pozemkové právo, lesní právo, vodní právo
 • Ovládané jazyky

 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 03984
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Vodička Jiří, JUDr., advokát

  • Drtinova 557/10, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • generální praxe
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 06390
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  TOMÁŠ GAWRON, advokát

  • Drtinova 557/8, 15000 Praha
  Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 16826
  Ex offo: Ne

  Valentová Denisa, Mgr., advokát

  • Duškova 164, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • zdravotnické právo
 • mezinárodní právo soukromé
 • Ovládané jazyky

 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 09566
  Ex offo: Ano
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Mgr. Bc. Michal Baláž, advokát

  • Elišky Peškové 735/15, 15000 Praha
  Zaměření

 • obchodní právo
 • správní právo
 • ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
 • právo slovenské
 • evropské právo
 • veřejné zakázky
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • slovenský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 18279
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Čermák a spol.

  • Elišky Peškové 735/15, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • autorské právo
 • ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • francouzský
 • německý
 • Způsob výkonu: společník v. o. s.
  Evidenční číslo: 04929
  Ex offo: Ne

  Pokorná Zdenka, JUDr.

  • Fráni Šrámka 1918/36, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 08295
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Řehák David, Mgr., advokát

  • Holečkova 100/9, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 04992
  Ex offo: Ne

  Lamprecht Ilja, JUDr., advokát

  • Holečkova 103/31, 15000 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • obchodní společnosti, družstva
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 01319
  Ex offo: Ne

  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. TEREZA HAMPLOVÁ

  • Holečkova 103/31, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 16899
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o.

  • Holečkova 105/6, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • stavební právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 04951
  Ex offo: Ne

  Krayzlová Soňa, JUDr., advokát

  • Holečkova 2650/86, 15000 Praha 5
  Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • ruský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 09777
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Mgr. Petra Pavelcová, advokát

  • Holečkova 3149/25, 15000 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • obchodní právo
 • Ovládané jazyky

 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 11955
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  ŠVAJCROVÁ NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o.

  • Holečkova 332/5, 15000 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • pracovní právo
 • finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně
 • veřejné zakázky
 • obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 12004
  Ex offo: Ano
  cosi o cemsi

  Drdlová Adéla, JUDr., advokát

  • Holečkova 332/5, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • pracovní právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • francouzský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 11177
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  JUDr. Tomáš Švec, Ph.D., advokát

  • Holečkova 657/29, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • správní právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • španělský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 12005
  Ex offo: Ano

  Zlesák Tomáš, Mgr., advokát

  • Hořejší nábřeží 786/21, 15000 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • ochrana osobnosti
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 08686
  Ex offo: Ne

  Šimberský Jindřich, Mgr., advokát

  • Hořejší nábřeží 786/21, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • správní právo
 • evropské právo
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 04949
  Ex offo: Ne
  Profesionální právní služby | Advokátní kancelář Šimberský - právní služby v českém, anglickém, francouzském španělském a německém jazyce v centru Prahy

  Mgr. SIMONA ČÍPEL ZÖRKLEROVÁ, advokátka

  • Janáčkovo nábřeží 139/57, 15000 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 15702
  Ex offo: Ano

  Souček Jan, JUDr.

  • Janáčkovo nábřeží 139/57, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • obchodní právo
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 00627
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  JUDr. PhDr. Ing. DIANA KUBROVÁ, advokát

  • Janáčkovo nábřeží 729/31, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • správní právo
 • pracovní právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • stavební právo
 • právo životního prostředí
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • ruský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 17009
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  JUDr. Lenka Kučerová, LL.M., advokát

  • Ježovská 303/2, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • mezinárodní právo soukromé
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 13710
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Mgr. MICHAL ŠPULKA, advokát

  • Jindřicha Plachty 3163/28, 15000 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 15983
  Ex offo: Ano
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  VOLF a partneři s.r.o., advokátní kancelář

  • Jindřicha Plachty 3163/28, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 09593
  Ex offo: Ano

  Mgr. Lucie Hanlová, advokátka

  • Jinonická 748/62, 15000 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 14564
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Pešek Ladislav, Mgr., advokátní kancelář

  • Karenova 1040/2, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • generální praxe
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 04041
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Mgr. Petra Lukšíková, advokátka

  • Karla Engliše 3211/3, 15000 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 17612
  Ex offo: Ano
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Mgr. KRISTÝNA URBANOVÁ, advokátka

  • Karla Engliše 3221/2, 15000 Praha
  Zaměření

 • správní právo
 • ochrana hospodářské soutěže
 • evropské právo
 • veřejné zakázky
 • mezinárodní právo veřejné
 • zastupování před evropskými soudy
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 15792
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Horáková Olga, JUDr., advokátka

  • Karla Engliše 3221/2, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 01628
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Salfellner Gabriela, JUDr., Ph.D., advokátka

  • Ke Klimentce 1867/43, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 09045
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  TERYNGEL & PARTNEŘI, advokátní kancelář

  • Ke Klimentce 2186/15, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • generální praxe
 • trestní právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • ruský
 • Způsob výkonu: ve sdružení
  Evidenční číslo: 01848
  Ex offo: Ne
  TERYNGEL & PARTNEŘI, Advokátní kancelář, Praha, Loděnice

  Mičkeová Ivana, Mgr., advokátka

  • Kmochova 517/2, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • ruský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 08840
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Mgr. Štěpán Kubát, advokát

  • Kořenského 1025/7, 15000 Praha
  Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 18356
  Ex offo: Ne

  AKS LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.

  • Kořenského 1025/7, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • obchodní právo
 • autorské právo
 • e-commerce
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 11994
  Ex offo: Ne

  JUDr. Sandra Jiříčková, advokát

  • Kořenského 1107/15, 15000 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • obchodní společnosti, družstva
 • ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 14422
  Ex offo: Ne

  AK RHK, s.r.o.

  • Kořenského 1107/15, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • obchodní právo
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 01768
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  JUDr., MUDr. Roman Žďárek, Ph.D., MBA advokát

  • Kotlářka 1259/1, 15000 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • zdravotnické právo
 • ochrana osobnosti
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • ruský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 11635
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Mgr. Stanislava Kubíčková, advokát

  • Kotlářka 1259/3, 15000 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pracovní právo
 • veřejné zakázky
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 18357
  Ex offo: Ano
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Burgr Václav, JUDr., advokát

  • Kováků 1077/9, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 03863
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

  • Kováků 554/24, 15000 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • fúze a akvizice
 • cenné papíry
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 08628
  Ex offo: Ne

  Mgr. ALENA HANŠPACHOVÁ, advokátka

  • Kroupova 282/3, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 15475
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář

  Břenek Radim, JUDr.

  • Lidická 336/28, 15000 Praha 5
  Zaměření

 • občanské právo
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • dopravní trestné činy
 • dědické právo
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 00052
  Ex offo: Ano
  Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bělecký Advokátní kancelář
  Zobrazit všechny