Advokáti/právníci Praha 011

Řazeno podle vzdálenosti od centra
Vybrat podle zaměření:
generální praxe , občanské právo , bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ) , bankovní právo, kapitálové trhy , finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně , cenné papíry , děti nezletilé, péče, výživné , evropské právo , obchodní právo , obchodní společnosti, družstva , fúze a akvizice , ochrana průmyslového a duševního vlastnictví , kapitálový trh , autorské právo , mezinárodní právo soukromé , obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR) , trestní právo , rodinné právo, výchova, výživné , rozvody, společné jmění manželů , výkon rozhodnutí, exekuce , pracovní právo , správní právo , stavební právo , zdravotnické právo ,

JUDr. Jaromír Štůsek - advokátreklama

 • Sadová 636, 344 01 Domažlice
Poskytujeme kvalitní a efektivní právní služby. Preferujeme individuální přístup.
Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • trestní právo
 • dopravní trestné činy
 • rozvody, společné jmění manželů
 • rodinné právo, výchova, výživné

 • Evidenční číslo: 13645

  Více informací »

  Mgr. Ivana Lanková, advokátka

  • Gogolova 228/8, 11800 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • slovenský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 18823
  Ex offo: Ano

  Advokátní kancelář Fojt | Kocour

  • Gogolova 228/8, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: ve sdružení
  Evidenční číslo: 14110
  Ex offo: Ano

  Mgr. Petra Vodáková, advokát

  • Hellichova 458/1, 11800 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • autorské právo
 • mediální právo, reklama, ochrana osobních údajů
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 17597
  Ex offo: Ne

  KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

  • Hellichova 458/1, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • pracovní právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 08810
  Ex offo: Ano
  KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. je zavedená a stále se dynamicky rozvíjející advokátní kancelář založená 1.1. 2006 se sídlem v historickém centru Prahy.

  JUDr.Hana Klímová a doc.JUDr.Karel Klíma,CSc. , advokátní kancelář

  • Hradčanské náměstí 60/12, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • generální praxe
 • obchodní právo
 • správní právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • bulharský
 • francouzský
 • německý
 • polský
 • ruský
 • španělský
 • Způsob výkonu: ve sdružení
  Evidenční číslo: 00845
  Ex offo: Ne
  Advokátní kancelář - JUDr. Hana Klímová & Prof. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.

  Bugan Legal s.r.o. advokáti

  • Hradčanské náměstí 61/11, 11800 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • fúze a akvizice
 • právo slovenské
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 12701
  Ex offo: Ne

  Mgr. Alena Naatz,Ph.D., LL.M., advokát

  • Hradčanské náměstí 67/8, 11800 Praha
  Zaměření

 • obchodní společnosti, družstva
 • fúze a akvizice
 • evropské právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 11663
  Ex offo: Ne

  Nowaková Těmínová Jana, JUDr., advokátka

  • Jánská 316/8, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • obchodní společnosti, družstva
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 02756
  Ex offo: Ne

  BS LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.

  • Jánský vršek 323/13, 11800 Praha
  Zaměření

 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • cenné papíry
 • živnostenské právo
 • bankovní právo, kapitálové trhy
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 10099
  Ex offo: Ne

  JUDr. Petr Vyroubal, advokátní kancelář

  • Jánský vršek 323/13, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • ruský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 07401
  Ex offo: Ne

  JUDr. JAROSLAV ŠICH, advokát

  • Karmelitská 379/18, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • autorské právo
 • ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
 • mediální právo, reklama, ochrana osobních údajů
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 14810
  Ex offo: Ano
  Webové stránky advokátní kanceláře, JUDr. Jaroslav Šich, advokát poskytující komplexní právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případě uplatňování nároků z nich plynoucích před soudy obecnými či rozhodčími, a zastupující klienty v řízeních a jednáních před příslušnými státními orgány a institucemi či při jednáních s fyzickými a právnickými osobami.

  JUDr. Denisa Goláňová, advokát

  • Letenská 121/8, 11800 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • obchodní společnosti, družstva
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 12224
  Ex offo: Ne

  KLB Legal, s.r.o.

  • Letenská 121/8, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • generální praxe
 • obchodní právo
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • ochrana osobnosti
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • polský
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 10519
  Ex offo: Ne
  KLB Legal, advokátní kancelář se specializuje zejména na náhrady škod na zdraví, právo kapitálové trhu a vymáhání oprávněných nároků v oblasti bankovnictví, financí a správy aktiv. Poskytujeme právní poradenství s lokální znalostí a mezinárodní zkušeností.

  Hrstková Jana, JUDr.,Ph.D.,LL.M., advokátka

  • Letenská 606/19, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • fúze a akvizice
 • cenné papíry
 • obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR)
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • ruský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 04435
  Ex offo: Ne

  Mgr. MIROSLAV SURMÁNEK

  • Loretánská 173/1, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • mezinárodní právo soukromé
 • právo slovenské
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • italský
 • slovenský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 15679
  Ex offo: Ne

  CS Legal, advokátní kancelář s.r.o.

  • Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha
  Zaměření

 • obchodní právo
 • fúze a akvizice
 • pozemkové právo, lesní právo, vodní právo
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 12079
  Ex offo: Ne

  Klosová & Ptáček advokáti, s.r.o.

  • Loretánské náměstí 109/3, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • stavební právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 10889
  Ex offo: Ne
  Naše advokátní kancelář poskytuje od svého založení v roce 2007 právní služby českým i zahraničním klientům, a to v češtině, angličtině a francouzštině.

  Žižková Hana, JUDr., advokát

  • Nerudova 239/35, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 10707
  Ex offo: Ne

  Mgr. Ing. Tereza Juráková, advokát

  • Nosticova 468/4, 11800 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • veřejné zakázky
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 12857
  Ex offo: Ne

  Štorkánová Květoslava, JUDr., advokátka

  • Pohořelec 110/26, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • obchodní právo
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 03278
  Ex offo: Ne

  Chamrád Aleš, Mgr., LL.M., advokát

  • Říční 456/10, 11800 Praha
  Zaměření

 • obchodní právo
 • fúze a akvizice
 • soutěžní právo
 • obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR)
 • evropské právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • španělský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 10854
  Ex offo: Ne

  Šuser Pavel, JUDr., advokát

  • Říční 456/10, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • obchodní společnosti, družstva
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 10143
  Ex offo: Ne

  Kociánová Lucie, JUDr., Ph.D., advokátka

  • Sněmovní 165/10, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • francouzský
 • ruský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 04126
  Ex offo: Ano

  GRANTEX legal s.r.o., advokátní kancelář

  • Tržiště 366/13, 11800 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 17444
  Ex offo: Ne

  VAZBA advokáti s.r.o.

  • Tržiště 366/13, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • bulharský
 • španělský
 • Způsob výkonu: společník spol. s r. o.
  Evidenční číslo: 10529
  Ex offo: Ne

  Pöslová Irena, JUDr., advokát

  • Tržiště 369/7, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 00520
  Ex offo: Ne

  Krofta Jiří, JUDr., advokát

  • U železné lávky 568/10, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR)
 • pojišťovací právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 03406
  Ex offo: Ne

  JUDr. Pavel Švácha, advokát

  • Újezd 409/19, 11800 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • dopravní trestné činy
 • obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • německý
 • ruský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 00815
  Ex offo: Ne

  Lněnička Ondřej, Mgr., advokát

  • Újezd 409/19, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • generální praxe
 • Ovládané jazyky

 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 09325
  Ex offo: Ano

  Mgr. Bc. Radim Hořenín, advokát

  • Újezd 450/40, 11800 Praha
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • správní právo
 • pracovní právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 17990
  Ex offo: Ne
  Poskytujeme komplexní právní poradenství a nalézáme efektivní řešení.

  Hášová Monika, JUDr.

  • Újezd 450/40, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 02966
  Ex offo: Ano

  Hustáková Miroslava, JUDr.

  • Úvoz 162/20, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • trestní právo
 • Ovládané jazyky

 • německý
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 04442
  Ex offo: Ano

  Gerstnerová Radka, JUDr., advokát

  • Valdštejnská 150/4, 11800 Praha 1
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • správní právo
 • pracovní právo
 • daně, poplatky
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • španělský
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 10181
  Ex offo: Ne

  Mgr. Karolína Peake, advokát

  • Velkopřevorské náměstí 629/7, 11800 Praha
  Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 18718
  Ex offo: Ano

  Mgr. Ivan Karfík, advokát

  • Vlašská 352/16, 11800 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • správní právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • stavební právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 12766
  Ex offo: Ne

  JUDr. Zuzana Limbergová, advokátka

  • Všehrdova 560/2, 11800 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 11810
  Ex offo: Ne

  Mgr. et Mgr. Kateřina Dřevínková, advokát

  • Všehrdova 562/6, 11800 Praha
  Zaměření

 • občanské právo
 • trestní právo
 • hospodářské trestné činy
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pracovní právo
 • dědické právo
 • Ovládané jazyky

 • anglický
 • Způsob výkonu: samostatný advokát
  Evidenční číslo: 18081
  Ex offo: Ano
  Zobrazit všechny