Advokáti/právníci Vlašim

Řazeno podle vzdálenosti od centra
Vybrat podle zaměření:
generální praxe , občanské právo , bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ) , finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně , obchodní právo , obchodní společnosti, družstva , fúze a akvizice , autorské právo , obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR) , trestní právo , rodinné právo, výchova, výživné , rozvody, společné jmění manželů , výkon rozhodnutí, exekuce , pracovní právo , správní právo ,

Krejčová Eva, JUDr.

 • Jana Masaryka 1779 25801 Vlašim
Zaměření

 • generální praxe
 • obchodní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Krejčová Pavla, JUDr., advokátní kancelář

  • Jana Masaryka 1779 25801 Vlašim
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Ljubičová Jana, JUDr.

  • Nádražní 625 25801 Vlašim
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Mgr. Petr Kašpar, advokát

  • Polánka 7 25801 Vlašim
  Zaměření

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Němec Stanislav, Mgr., advokát

  • č. p. 58 25701 Postupice
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Hanáková Vladislava, JUDr.,Ph.D., advokátka

  • nám. Dr. Tyrše 56 25765 Čechtice
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Hajská Alena, JUDr.

  • náměstí MUDR. J. Svobody 61 28522 Zruč nad Sázavou
  Zaměření

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • obchodní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Kutná Hora
  Krajský soud: Praha

  Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal

  • Chocerady 336 257 24 Chocerady Javorová 611
  Zaměření

 • občanské právo
 • občanské právo
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • fúze a akvizice
 • fúze a akvizice
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • správní právo
 • živnostenské právo
 • telekomunikační právo, energetika
 • rozhodčí řízení
 • zadávání veřejných zakázek
 • Forma výkonu: sdružení
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Hanyková Jarmila, JUDr., advokátka

  • Hráského 406 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Havlová Jana, Mgr., advokátka

  • Hráského 406 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Vytejček Stanislav, JUDr.

  • Hráského 406 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Řemínek Stanislav, JUDr., advokát

  • F. V. Mareše 2056 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • dědické právo
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Hubáček Libor, Mgr., advokát

  • Malé Náměstí 73 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • fúze a akvizice
 • fúze a akvizice
 • trestní právo
 • trestné činy mladistvých
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • pracovní právo
 • zdravotnické právo
 • prodej a transformace podniku
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Mgr. MARKÉTA SÝKOROVÁ, advokátka

  • Malé Náměstí 73 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • fúze a akvizice
 • trestní právo
 • trestné činy mladistvých
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Mgr. PETR ŽIVNŮSTKA, advokát

  • Masarykovo náměstí 225 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Peter Jan, JUDr., advokát

  • Masarykovo náměstí 225 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • trestní právo
 • pracovní právo
 • pozemkové právo, lesní právo, vodní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Camrda Jan, JUDr., advokát

  • Masarykovo náměstí 225 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • generální praxe
 • generální praxe
 • občanské právo
 • občanské právo
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • trestní právo
 • trestní právo
 • trestné činy mladistvých
 • rozvody, společné jmění manželů
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pozemkové právo, lesní právo, vodní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Budil Pavel, JUDr., advokát

  • Masarykovo náměstí 4 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • správní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Lukeš Jaroslav, Mgr.

  • Pražského povstání 2057 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Lukeš Jaroslav, Mgr.

  • Pražského povstání 2057 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha