Advokáti/právníci Příbram

Řazeno podle vzdálenosti od centra
Vybrat podle zaměření:
generální praxe , občanské právo , bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ) , finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně , obchodní právo , obchodní společnosti, družstva , fúze a akvizice , autorské právo , obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR) , trestní právo , rodinné právo, výchova, výživné , rozvody, společné jmění manželů , výkon rozhodnutí, exekuce , pracovní právo , správní právo ,

Štilcová Jiřina, JUDr.

 • Čs. armády 143 Příbram IV 26101 Příbram
Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  JUDr. Dagmar Říhová, advokátka

  • 28. října 184 Příbram VII 26101 Příbram
  Zaměření

 • občanské právo
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pracovní právo
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Mgr. Renata Strnadová, advokátní kancelář

  • Prokopská 11 Příbram I 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Mgr. Marie Jonáková, advokátka

  • náměstí T. G. Masaryka 154 Příbram I 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • děti nezletilé, péče, výživné
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Advokát JUDr. Marek Dvořák

  • náměstí T. G. Masaryka 1 Příbram I 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Oktábcová Vladimíra, JUDr.

  • Milínská 205 Příbram III 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Kokeš Jiří, Mgr., advokát

  • Na Flusárně 168 Příbram III 26101 Příbram
  Zaměření

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • obchodní právo
 • správní právo
 • technické normy
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Mgr. KATEŘINA ŠKOPKOVÁ, advokátka

  • Na Flusárně 168 Příbram III 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • fúze a akvizice
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Mgr. PAVLA TRACHTOVÁ, advokátka

  • Na Flusárně 168 Příbram III 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • trestní právo
 • trestné činy mladistvých
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & spol., s.r.o.

  • náměstí T. G. Masaryka 142 Příbram I 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • generální praxe
 • generální praxe
 • generální praxe
 • občanské právo
 • občanské právo
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • trestní právo
 • rozhodčí řízení
 • Forma výkonu: s. r. o.
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  JANÁK, ZEITHAML & spol.

  • náměstí T. G. Masaryka 142 Příbram I 26101 Příbram
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR)
 • Forma výkonu: sdružení
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Žáková Jaroslava, JUDr.

  • Komenského náměstí 289 Příbram III 26101 Příbram
  Zaměření

 • občanské právo
 • dražby
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • prodej a transformace podniku
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  TICHÝ advokátní kancelář

  • Pražská 141 Příbram I 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o.

  • Pražská 140 Příbram I 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • generální praxe
 • generální praxe
 • generální praxe
 • generální praxe
 • občanské právo
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • správní právo
 • přestupkové právo
 • Forma výkonu: s. r. o.
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Kyselák Vladimír, JUDr.

  • Pražská 140 Příbram I 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Mgr. Marek Černý, advokát

  • Pražská 140 Příbram I 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  Mgr. MARIANNA GRINČOVÁ, advokát

  • Pražská 140 Příbram I 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • přestupkové právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  JUDr. Jaroslav Sýkora, advokát

  • Zahradnická 74 Příbram III 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • trestní právo
 • hospodářské trestné činy
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  JUDr. Jitka Paseková, advokátka

  • Zahradnická 74 Příbram III 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha

  JUDr. Martina Koláčková, advokátka

  • Zahradnická 74 Příbram III 26101 Příbram
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • trestní právo
 • trestné činy mladistvých
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Příbram
  Krajský soud: Praha