Advokáti/právníci Planá

Řazeno podle vzdálenosti od centra
Vybrat podle zaměření:
generální praxe , občanské právo , bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ) , finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně , obchodní právo , obchodní společnosti, družstva , fúze a akvizice , autorské právo , obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR) , trestní právo , rodinné právo, výchova, výživné , rozvody, společné jmění manželů , výkon rozhodnutí, exekuce , pracovní právo , správní právo ,

JUDr.Milan Veselý & Partner, advokát

 • Hroznatova 773/3 Úšovice 35301 Mariánské Lázně
Zaměření

 • cenné papíry
 • evropské právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • právo německé
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Cheb
  Krajský soud: Plzeň

  JUDr. Marek Neustupný, advokát

  • U Mlékárny 290/2 Úšovice 35301 Mariánské Lázně
  Zaměření

 • občanské právo
 • občanské právo
 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • děti nezletilé, péče, výživné
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • trestní právo
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • rozvody, společné jmění manželů
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pracovní právo
 • pracovní právo
 • přestupkové právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Cheb
  Krajský soud: Plzeň

  JUDr. PAVEL ZÁLIŠ, advokát

  • Nádražní náměstí 299/8 35301 Mariánské Lázně
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Cheb
  Krajský soud: Plzeň

  Dvořák Jaromír, Mgr., advokát

  • Hlavní třída 267/27 35301 Mariánské Lázně
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Cheb
  Krajský soud: Plzeň

  Šťastná Hana, JUDr., advokátka

  • Hlavní třída 234/102 35301 Mariánské Lázně
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Cheb
  Krajský soud: Plzeň

  JUDr. Jana Černá, advokát

  • Hlavní třída 279/7 35301 Mariánské Lázně
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Cheb
  Krajský soud: Plzeň

  Mgr. Jiří Sedláček, advokát

  • T. G. Masaryka 1326 34701 Tachov
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • fúze a akvizice
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň

  Jirásek & Šup , advokátní kancelář

  • Klíčová 199/2 35301 Mariánské Lázně
  Zaměření

 • generální praxe
 • generální praxe
 • Forma výkonu: sdružení
  Okresní soud: Cheb
  Krajský soud: Plzeň

  Burianová Beáta, JUDr.

  • Hlavní třída 161/42 35301 Mariánské Lázně
  Zaměření

 • generální praxe
 • obchodní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Cheb
  Krajský soud: Plzeň

  Bydžovský Jiří, JUDr.

  • Soudní 2107 34701 Tachov
  Zaměření

 • trestní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň

  Soukup Lubomír, JUDr.

  • Soudní 2107 34701 Tachov
  Zaměření

 • generální praxe
 • trestní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň

  JUDr.Jaroslav Toman, advokát

  • náměstí Republiky 87 34701 Tachov
  Zaměření

 • občanské právo
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň

  Tomanová Květoslava, JUDr., advokátka

  • náměstí Republiky 87 34701 Tachov
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • pracovní právo
 • pozemkové právo, lesní právo, vodní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň

  Turková Simona, Mgr., advokát

  • náměstí Republiky 86 34701 Tachov
  Zaměření

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • děti nezletilé, péče, výživné
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň

  Němcová Edith, JUDr.

  • Husitská 49 34701 Tachov
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň

  Advokátní kancelář Mgr. ADAM ZÍTEK

  • náměstí Republiky 60 34701 Tachov
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň

  dipl. práv. Ilka Klečka, advokátka

  • náměstí Republiky 58 34701 Tachov
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • správní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň

  Hrůza Petr, JUDr.

  • náměstí Republiky 58 34701 Tachov
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň

  Mgr. Ing. Markéta Cvrčková, advokátka

  • náměstí Kryštofa Haranta 24 34953 Bezdružice
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň

  Nenutilová Věra, JUDr.

  • Masarykovo náměstí 8 34901 Stříbro
  Zaměření

 • občanské právo
 • trestní právo
 • pozemkové právo, lesní právo, vodní právo
 • právo životního prostředí
 • zemědělské právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Tachov
  Krajský soud: Plzeň