Advokáti/právníci Děčín

Řazeno podle vzdálenosti od centra
Vybrat podle zaměření:
generální praxe , občanské právo , bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ) , finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně , obchodní právo , obchodní společnosti, družstva , fúze a akvizice , autorské právo , obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR) , trestní právo , rodinné právo, výchova, výživné , rozvody, společné jmění manželů , výkon rozhodnutí, exekuce , pracovní právo , správní právo ,

Mgr. Narcis Tomášek, advokát

 • U Starého Mostu 111/4 Děčín III-Staré Město 40502 Děčín
Zaměření

 • generální praxe
 • generální praxe
 • občanské právo
 • mezinárodní právo soukromé
 • trestní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Mgr. Tomáš Oujezký, advokátní kancelář

  • U Starého Mostu 111/4 Děčín III-Staré Město 40502 Děčín
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Jelínek Ivo, JUDr.

  • Fügnerova 812/2 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Broum Zdeněk, JUDr.

  • Lázeňská 479/15 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Kolaříková Vladimíra, JUDr., advokátka

  • Masarykovo nám. 3/3 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • děti nezletilé, péče, výživné
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Klíč Stanislav, JUDr.

  • Masarykovo nám. 2/2 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Menš Jan, JUDr., advokátní kancelář

  • Masarykovo nám. 2/2 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Šváb Lubomír, JUDr.

  • Masarykovo nám. 2/2 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Mgr. BARBORA NEČASOVÁ, advokátka

  • Tyršova 1434/4 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • obchodní právo
 • správní právo
 • přestupkové právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Mgr. et Mgr. MILAN SVOBODA, advokát

  • Tyršova 1434/4 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • fúze a akvizice
 • ochrana osobnosti
 • mezinárodní právo soukromé
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Mgr. Martina Knická, advokátka

  • Tyršova 1434/4 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • obchodní právo
 • fúze a akvizice
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Pazdziora Otakar, JUDr., advokát

  • Řetězová 195/2 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • občanské právo
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • ochrana osobnosti
 • trestní právo
 • trestní právo
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • rozhodčí řízení
 • zadávání veřejných zakázek
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Pazdziora, Škoda & spol., advokátní kancelář

  • Řetězová 195/2 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • občanské právo
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • ochrana osobnosti
 • trestní právo
 • trestní právo
 • správní právo
 • zadávání veřejných zakázek
 • Forma výkonu: sdružení
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Škoda Vlastimil, Mgr., advokát

  • Řetězová 195/2 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • občanské právo
 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • obchodní společnosti, družstva
 • ochrana osobnosti
 • trestní právo
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • správní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Kamenářová Ivana, JUDr., advokátka

  • J. Š. Baara 828/19 Děčín V-Rozbělesy 40502 Děčín
  Zaměření

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • děti nezletilé, péče, výživné
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Petr Látal

  • Dobrovského 1402/2 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • fúze a akvizice
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • přestupkové právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Mgr. Bc. Arnošt Špaček, advokát

  • Čsl. armády 1050/22 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • celní právo
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Kamenář Přemysl, JUDr., advokát

  • Sládkova 449/22 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • generální praxe
 • dražby
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Horák Pavel, JUDr., advokátní kancelář

  • Čsl. armády 1146/36 Děčín I-Děčín 40502 Děčín
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem

  Gottliebová Anna, Mgr., advokát

  • Thomayerova 25/3 Děčín IV-Podmokly 40502 Děčín
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Děčín
  Krajský soud: Ústí nad Labem