Advokáti/právníci Benešov

Řazeno podle vzdálenosti od centra
Vybrat podle zaměření:
generální praxe , občanské právo , bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ) , finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně , obchodní právo , obchodní společnosti, družstva , fúze a akvizice , autorské právo , obchodní právo mezinárodní, práva z přepravy (CMR) , trestní právo , rodinné právo, výchova, výživné , rozvody, společné jmění manželů , výkon rozhodnutí, exekuce , pracovní právo , správní právo ,

Mgr. ANNA MAŠKOVÁ, advokátka

 • Vnoučkova 2008 25601 Benešov
Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • fúze a akvizice
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  JUDr. Jana Urbaníková, advokátní kancelář

  • Masarykovo náměstí 1 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Budil Pavel, JUDr., advokát

  • Masarykovo náměstí 4 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • správní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Mgr. PETR ŽIVNŮSTKA, advokát

  • Masarykovo náměstí 225 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Peter Jan, JUDr., advokát

  • Masarykovo náměstí 225 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • trestní právo
 • pracovní právo
 • pozemkové právo, lesní právo, vodní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Camrda Jan, JUDr., advokát

  • Masarykovo náměstí 225 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • generální praxe
 • generální praxe
 • občanské právo
 • občanské právo
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • trestní právo
 • trestní právo
 • trestné činy mladistvých
 • rozvody, společné jmění manželů
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pozemkové právo, lesní právo, vodní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Hubáček Libor, Mgr., advokát

  • Malé Náměstí 73 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • fúze a akvizice
 • fúze a akvizice
 • trestní právo
 • trestné činy mladistvých
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • pracovní právo
 • zdravotnické právo
 • prodej a transformace podniku
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Mgr. MARKÉTA SÝKOROVÁ, advokátka

  • Malé Náměstí 73 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • fúze a akvizice
 • trestní právo
 • trestné činy mladistvých
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Hoke Milan, JUDr.

  • Tyršova 2071 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • správní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Řemínek Stanislav, JUDr., advokát

  • F. V. Mareše 2056 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
 • dědické právo
 • trestní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  JUDr. Helena Znamenáčková, advokátka

  • Tyršova 1902 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • občanské právo
 • děti nezletilé, péče, výživné
 • trestní právo
 • správní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Ottlová Věra, JUDr., advokátka

  • Tyršova 1902 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • děti nezletilé, péče, výživné
 • rozvody, společné jmění manželů
 • pozemkové právo, lesní právo, vodní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Mgr. VLASTA KUBÍKOVÁ, advokátka

  • Nádražní 414 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • rodinné právo, výchova, výživné
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Advokátní kancelář JUDr.Oldřich Kalina, JUDr.Marie Kalinová

  • Žižkova 360 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • obchodní právo
 • rozvody, společné jmění manželů
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • výkon rozhodnutí, exekuce
 • Forma výkonu: sdružení
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Mgr. Henrieta Fialová, advokátní kancelář

  • Žižkova 360 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • bankovní právo, kapitálové trhy
 • obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
 • obchodní právo
 • obchodní společnosti, družstva
 • pracovní právo
 • právo slovenské
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Hanyková Jarmila, JUDr., advokátka

  • Hráského 406 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Havlová Jana, Mgr., advokátka

  • Hráského 406 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Vytejček Stanislav, JUDr.

  • Hráského 406 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Dvorská Ivana, Mgr., advokátka

  • Žižkova 2040 25601 Benešov
  Zaměření

 • generální praxe
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha

  Lukeš Jaroslav, Mgr.

  • Pražského povstání 2057 25601 Benešov
  Zaměření

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • Forma výkonu: individuální
  Okresní soud: Benešov
  Krajský soud: Praha